Φωτογραφίες κολύμβησης Περιφέρειας
https://goo.gl/photos/HxiLrncuKw2PFT3a6
Αζίζ Νεσίν Σώπα μη μιλάς

amung

Μας είδαν

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

.

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, για όλους ανεξάρτητα από την εθνικότητα,  την φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
το οποίο οφείλει να σέβεται, να προστατεύει και να προωθεί κάθε πολιτισμένο και δημοκρατικό κράτος . Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και, πολύ περισσότερο, κάθε παιδί που αιτείται άσυλο, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Σήμερα, η πλειονότητα των περίπου 50.000 προσφύγων που ζουν σε δομές φιλοξενίας,  έχει ζητήσει άσυλο, ενώ το 46% όσων συμμετείχαν στη διαδικασία προκαταγραφής, δηλαδή 23000,  είναι παιδιά.
Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των ανηλίκων που ζουν σε δομές φιλοξενίας της χώρας πρέπει να αποτελεί βασικό καθήκον, υποχρέωση, αλλά και πολιτική απόφαση της ελληνικής πολιτείας. Κάθε παιδί,  κάθε ηλικίας, πρέπει να μετέχει στο ελληνικό σύστημα  παιδείας  και εκπαίδευσης, να βρίσκεται στις  σχολικές αίθουσες.
1.    Παιδιά προσχολικής ηλικίας:
 η εκπαίδευση των παιδιών 4-5 ετών πρέπει να παρέχεται μέσα  στις  δομές φιλοξενίας, επειδή είναι δύσκολο να απομακρύνονται από τους γονείς τους. Θα πρέπει να συσταθούν παραρτήματα νηπιαγωγείων εντός των δομών φιλοξενίας και να διοριστούν πρόσθετοι νηπιαγωγοί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Παράλληλα, να παρέχονται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των νηπίων εντός των δομών φιλοξενίας από μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους αλληλέγγυους φορείς, οι οποίοι ταυτόχρονα να ζητήσουν έγκριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.
2.    Για την πρωτοβάθμια και την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 να λειτουργήσουν ειδικές τάξεις υποδοχής κατά τις απογευματινές ώρες (14.00-18.00) σε σχολεία που βρίσκονται πλησίον των δομών φιλοξενίας της χώρας. Με τη διαμόρφωση απογευματινής ζώνης μαθημάτων, στόχος να είναι η εξασφάλιση της ψυχοκοινωνικής στήριξης και η σταδιακή ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μετά από ένα διάστημα προετοιμασίας, χωρίς την επιβάρυνση των σχολείων με υπερβολικά μεγάλο αριθμό παιδιών που δεν γνωρίζουν ελληνικά και δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο.
 Μία μεταβατική φάση από τη ζωή στους καταυλισμούς προς την ένταξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσουν τα παιδιά των προσφύγων τη δυνατότητα να μάθουν ελληνική γλώσσα και πολιτισμό  και να καλύψουν τυχόν κενά στην εκπαίδευσή τους λόγω της μακρόχρονης απομάκρυνσής ή και καθόλου φοίτησης πολλών από αυτά,  στα σχολεία στη χώρα τους.
 Στις τάξεις υποδοχής να παρέχονται μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, ιστορίας, μαθηματικών και πληροφορικής με στόχο είτε την ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το επόμενο σχολικό έτος, είτε την ένταξή τους στο σχολικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής χώρας, σε περίπτωση μετεγκατάστασης της οικογένειάς τους. Στην επιλογή των σχολικών μονάδων που θα φιλοξενήσουν τις τάξεις υποδοχής να ληφθεί υπόψη τόσο ο αριθμός των παιδιών, όσο και η διαθεσιμότητα αιθουσών στα κοντινά σχολεία. Για την ομαλή λειτουργία των τάξεων υποδοχής να προβλεφθεί η αύξηση των αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών που θα προσληφθούν με κονδύλια που να εξασφαλισθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Την κάλυψη του κόστους μεταφοράς των παιδιών από τις δομές φιλοξενίας στα γειτονικά σχολεία καθώς και των πρόσθετων εξόδων για την καθαριότητα και τη συντήρηση των σχολικών μονάδων να αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Τα παιδιά που δεν ζουν σε οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας αλλά σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους σε αστικά κέντρα θα μπορούν να φοιτήσουν σε νηπιαγωγεία ή τάξεις υποδοχής που θα λειτουργήσουν σε κοντινά σχολεία είτε τα πρωινά είτε τα απογεύματα.
 3. Ειδική μέριμνα να υπάρξει για την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκμάθησης των μητρικών γλωσσών των παιδιών των προσφύγων εντός των δομών φιλοξενίας.
3. Για τα παιδιά άνω των 15 ετών, όπως επίσης και για τους ενήλικες, να υπάρξει ειδική μέριμνα για την παροχή μαθημάτων γλωσσομάθειας, αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Τα παιδιά άνω των 15 ετών να έχουν την δυνατότητα, αφού μάθουν την ελληνική γλώσσα, να φοιτήσουν στις τεχνικές, επαγγελματικές και άλλες σχολές της χώρας ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στα λύκεια.
Τέλος, η πολιτεία να εξασφαλίσει την παροχή βεβαιώσεων σπουδών και την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε όσους περατώνουν επιτυχώς την φοίτησή τους. Για τη χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων να εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία , ενώ παράλληλα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης να  εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς, καθαριότητας κ. ά. για το σύνολο του σχολικού έτους, κατ’ αρχήν.
Για την περιοχή μας,
•    Απαιτούμε να γίνει ,με γρήγορους ρυθμούς, η εγκατάσταση και η λειτουργία των οικίσκων isobox που βρίσκονται ήδη  στο Κέντρο φιλοξενίας της Ριτσώνας, για την βελτίωση των συνθηκών ζωής και υγιεινής των οικογενειών των προσφύγων.
•    Έχουμε τη διαβεβαίωση των αρμόδιων  (Ερυθρός Σταυρός, ΚΕΕΛΠΝΟ, Γιατροί χωρίς σύνορα) ότι τα προσφυγόπουλα έχουν κάνει όλα τα εμβόλια που αναλογούν στην ηλικία τους  και έχουν συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
•    Καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού δεν υπάρχει  για την χώρα μας.
•    Οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που θα είναι παρόντες στις θέσεις τους την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.
•    Η μεταφορά και η καθαριότητα είναι εξασφαλισμένες. Στο Δήμο της Χαλκίδας  έχουν ήδη προσληφθεί συμβασιούχοι μέσω ΟΑΕΔ,  που έχουν στην αρμοδιότητα τους , τους πρόσφυγες.
•    Θα  επιλεγούν, μετά από τις προτάσεις των Διευθυντών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Εύβοιας, τα Δημοτικά Σχολεία , όπου θα φοιτήσουν περίπου 85 παιδιά. Στο 2ο Γυμνάσιο Χαλκίδας θα φοιτήσουν περίπου 30 παιδιά.  Αναμένουμε την Υπουργική απόφαση.
•    Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υποδεχτούν τα παιδιά, τα παιδιά μας, με στοργή και να δημιουργήσουν ένα φιλόξενο και ήρεμο παιδαγωγικό περιβάλλον …
Χαλκίδα 6 Οκτωβρίου 2016

                           Η Γραμματεία της
«Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Ριζοσπαστικής Αριστεράς»  (ΣΕΡΑ)
*******************************************************************************
Ξενώνας " Αμανδρυάδες " στο Καρπενήσι.
Κλίκ στην φωτογραφία για να ΔΕΙΤ
Ε
http://www.amadryades.gr/Η Επιλογή είναι δική σου

Posted by Sourta Ferta on 9:30 μ.μ. . Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for � Το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα �

Leave comment

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Photo Gallery