Φωτογραφίες κολύμβησης Περιφέρειας
https://goo.gl/photos/HxiLrncuKw2PFT3a6
Αζίζ Νεσίν Σώπα μη μιλάς

amung

Μας είδαν

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων

Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93 (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ)  την 19η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

                                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                Γιαννούκος Ν. Γεώργιος

     Αποδέκτες
Πίνακα Διανομής:           
       α) ΔΗΜΑΡΧΟΣ
       β) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
       γ) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
       δ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ – ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
        ε)ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΙΣ 19-12-2016 (Άρθρο 67, Ν.3852/10) ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 48149/15-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  ΣΤΙΣ   19-12-2016  (Άρθρο 67, Ν.3852/10)
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ   48149/15-12-2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
1.    Περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής Κριτών του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: « Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς» για την εξέταση υποβληθείσας ένστασης .
2.    Περί παραχώρησης για δωρεάν χρήση δημοτικού ακινήτου .
   Εισηγητής :  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
3.    Περί μεταστέγαση – συστέγαση 32ου νηπιαγωγείου Χαλκίδας » .
   Εισηγητής:  Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος)
4.    Περί έγκρισης της υπ. αρ. 33/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΔΑΕΠΕΧ» που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης οικ. Έτους 2017    .
Εισηγητής: Ψύχας Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.  ΔΑΕΠΕΧ Α.Ε.)
5.    Περί έγκρισης της υπ. αρ. 109/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης οικ. Έτους 2017  του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6.    Περί έγκρισης της υπ. αρ. 87/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης οικ. Έτους 2017  του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
   Εισηγητής οικονομικών θεμάτων:  Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
7.    Περί καθορισμού των συντελεστών των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) , Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ) για το έτος 2017 και εφεξής . Έγκριση του πλαισίου (νέων κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας) περί μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες (706/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
8.    Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (678- 696/16 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής) .
9.    Περί καταλογισμού προνιακών επιδομάτων.
10.  Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
11.  Περί έγκρισης πρακτικού ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής με βάση το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α’ για το έτος 2017.
12.  Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης (Πρωτοχρονιάς – Θεοφανίων)  .
13.  Περί έκδοσης παραγωγικών αδειών.
14.  Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινητών .
15.  Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης ή μίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων .
16.  Περί διόρθωσης των χρεώσεων Ενοικίων για το κατάστημα που μισθώνει στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
     Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
17.  Περί αυτοδίκαιης διάλυσης σύμβασης της μελέτης: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ .
18.  Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
19.  Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης
20.  Περί επικαιροποίησης των αποφάσεων 140/2016 και 240/2016 περί τρόπου εκτέλεσης έργων .
21.  Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
22.  Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ .
23.  Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .
24.  Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» .
25.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ» .
26.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
   Εισηγητής θεμάτων:  Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
27.  Περί έγκρισης  και παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική  αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στα Ο.Τ. 32, 33, 34 & 35 στη Δροσιά» ποσού 14000 ευρώ με ΦΠΑ του μελετητή Μιχαήλ Ανδρούλη (246/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28.  Περί άρσης παραχώρησης στάσης και στάθμευσης (248/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
α) ΔΗΜΑΡΧΟΣ        β) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ       γ) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ  
       δ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ/ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ         ε) ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

*******************************************************************************
Ξενώνας " Αμανδρυάδες " στο Καρπενήσι.
Κλίκ στην φωτογραφία για να ΔΕΙΤ
Ε
http://www.amadryades.gr/Η Επιλογή είναι δική σου

Posted by Sourta Ferta on 3:30 μ.μ. . Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for � Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων �

Leave comment

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Photo Gallery