Φωτογραφίες κολύμβησης Περιφέρειας
https://goo.gl/photos/HxiLrncuKw2PFT3a6
Αζίζ Νεσίν Σώπα μη μιλάς

amung

Μας είδαν

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

.

Σχολή Διαιτησίας Υδατοσφαίρισης 2017

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης (ΣΕΔΥ) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προτίθεται να διοργανώσει σχολές Διαιτησίας (Διαιτητών -  Γραμματέων  -  Κριτών και Χρονομετρών) στην Αθήνα και στην περιφέρεια το προσεχές Φθινόπωρο.

Οι πόλεις όπου θα διεξαχθούν οι σχολές Διαιτησίας θα αποφασισθούν από τον αριθμό των ενδιαφερομένων σε επίπεδο Νομού ή Διοικητικής περιφέρειας καθώς και της αθλητικής δραστηριότητας των σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της Υδατοσφαίρισης σε αυτές.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι αρτιμελείς ως προς τα άκρα.
    Να καταθέσουν το αργότερο μέχρι τέλους Μαΐου 2017 υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας τα πλήρη ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλικία, τόπο μόνιμης διαμονής) όπου θα αναφέρουν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν σε σχολή Διαιτησίας για το άθλημα της Υδατοσφαίρισης που θα διοργανωθεί από τον ΣΕΔΥ.
    Να είναι Έλληνες υπήκοοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών και έως 35 ετών εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες Υδατοσφαίρισης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Συνδέσμου όταν θα προκηρυχτεί η διεξαγωγή των σχολών:

    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις).
    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο).
    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα ή περιορισμός από όσα προβλέπονται στο Ν.2725/1999  (παρ.  1β, 1γ, 2, 3 και 6 του άρθρου 3, - παρ. 12,  13 και 14 του άρθρου  44, - παρ.  1, 2  και 3 του άρθρου 130)  ή  στην  εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Η δήλωση αυτή πρέπει να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή Κ.Ε.Π.
    Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ή  άλλης ισότιμης σχολής  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής.
    Εφόσον πρόκειται για αθλητή ή αθλήτρια Υδατοσφαίρισης (εν ενεργεία ή μη) βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας του αθλήματος (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος) ή του αθλητικού σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο μητρώο αθλητών. Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται ρητά και ο αριθμός μητρώου του δελτίου αθλητικής ιδιότητας που έχει εκδοθεί από την Κολυμβητική Ομοσπονδία.
    Παράβολο συμμετοχής στη Σχολή, (το ποσό θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) που θα κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα  και στο Λογαριασμό Όψεως του ΣΕΔΥ  07248201936. Στο καταθετήριο της Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου.
    Συμπληρωμένη αίτηση προς το Δ.Σ. την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Δ.Υ (www.sedy.gr). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Γραφεία του ΣΕΔΥ βρίσκονται στην Λεωφόρο Συγγρού 137 στην Νέα Σμύρνη στον 3ο όροφος. Για πληροφορίες και σχετικές διευκρινίσεις επικοινωνείτε με τον κ. Ελευθέριο Γιαννέλλη στο τηλέφωνο 210 9851020 εσ. 158, ή στο e-mail sedywp@gmail.com.

Για να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Σχολής Διαιτησίας παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.


Tο ΔΣ του ΣΕΔΥ

*******************************************************************************
Ξενώνας " Αμανδρυάδες " στο Καρπενήσι.
Κλίκ στην φωτογραφία για να ΔΕΙΤ
Ε
http://www.amadryades.gr/Η Επιλογή είναι δική σου

Posted by Sourta Ferta on 1:30 μ.μ. . Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for � Σχολή Διαιτησίας Υδατοσφαίρισης 2017 �

Leave comment

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Photo Gallery