Φωτογραφίες κολύμβησης Περιφέρειας
https://goo.gl/photos/HxiLrncuKw2PFT3a6
Αζίζ Νεσίν Σώπα μη μιλάς

amung

Μας είδαν

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

.

2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας

Έγινε με επιτυχία την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017, στην Λαμία το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας, όπου συμμετείχαν οι Κοινωνικοί και επιχειρηματικοί Φορείς, οργανώσεις Αγροτών, Οικολογικές ομάδες, Επιμελητήρια της Στερεάς και όλοι οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία διαβούλευσης στη βάση της κοινωνίας, αποτελεί τομή για την πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας, όχι μόνο γιατί τα 13 αναπτυξιακά συνέδρια που πραγματοποιούνται, διασυνδεμένα μεταξύ τους, θα αποτελέσουν το εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά γιατί αλλάζουν το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της συμμετοχικής δημοκρατίας.
Μέσα απ΄ αυτήν την διαδικασία, διερευνήθηκε  η αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την Περιφέρειά μας,  σηματοδότησε το ξεκίνημα μιας νέας ελπιδοφόρας εποχής.
Το 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο κινήθηκε στην κατεύθυνση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα πρέπει να στηριχθεί σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον επενδύσεων και εξωστρέφειας, με την τόνωση της απασχόλησης, τη μείωση των δραματικών ποσοστών της ανεργίας, των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερα για τον Στόχο 2, που αποστερεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από πολύτιμους Ευρωπαϊκούς πόρους, ο Πρωθυπουργός ανέφερε:
« Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας είναι, χωρίς αμφιβολία, αδικημένη από την κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Η κατανομή έγινε το 2014 , με κριτήριο αποκλειστικά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και με στοιχεία, όμως, του 2008, δηλαδή πριν ξεσπάσει η κρίση. Το κριτήριο αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές, στο να αποτυπώσει την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στις Περιφέρειες.
Είμαστε σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεκδικούμε, σε συμμαχία και με άλλες χώρες, να διευρυνθούν με γεωγραφικούς και κοινωνικούς δείκτες τα κριτήρια με τα οποία κατανέμονται οι πόροι του ΕΣΠΑ. Και να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις της κρίσης, που για κάποιες χώρες όπως η δική μας, ήταν δυσανάλογα βαριές.
Έχουμε ήδη κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μαζί με πολύτιμους  εθνικούς πόρους προκειμένου να στηρίξουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, πριν και αν τα καταφέρουμε στις Βρυξέλλες,  για να αποκαταστήσουμε ή να διορθώσουμε αυτή την αδικία.
Ενισχύουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προσθέτοντας εθνικά κεφάλαια. Αυξήσαμε τα διαθέσιμα κονδύλια του Περιφερειακού Προγράμματος κατά 44 εκ. €, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και του Περιβάλλοντος. Ενώ έχουμε βρει τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε η συνολική χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος να φτάσει τελικά τα 300 εκατομμύρια, από 190 που ήταν αρχικά.
Αυξήσαμε σημαντικά την χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για το 2015 από τα 8,5 εκ ευρώ – που προβλεπόντουσαν τότε, από την προηγούμενη κυβέρνηση- πήγαμε στα 30,5 εκ. ευρώ. Και εντάχθηκαν 65 νέα έργα με προϋπολογισμό  περίπου 26εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, το 2016 από 9,5 εκ. ευρώ –αρχικά- δόθηκαν τελικά περίπου 33,5 εκ. ευρώ. Παράλληλα, εντάχθηκαν 70 νέα έργα με προϋπολογισμό περίπου 42 εκ. ευρώ. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το 2017, όπου από τα 11,5 περίπου εκ. ευρώ που αντιστοιχούσαν στην Στερεά, έχουν ήδη ενταχθεί 32 νέα έργα με προϋπολογισμό που ξεπερνά ήδη τα 23,5 εκ. ευρώ.
Συνολικά την τριετία 2015-2017, κατευθύνθηκαν περισσότερα από 100 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ποσό υπερτριπλάσιο από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε περίπου 30 εκ. ευρώ στην τριετία. Οι παραπάνω παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων και η αύξηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, θα έλεγα ότι συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Στερεάς, το οποίο συνδιαμορφώνουμε με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς». 
Ιδιαίτερα για την Εύβοια, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, περιλαμβάνουν ώριμα για υλοποίηση έργα, πολλά από τα οποία έχουν τελματώσει εδώ και 10ετίες, από τις ολιγωρίες και τις ψεύτικες υποσχέσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων:
•    Η Παράκαμψη της Χαλκίδας, στο τμήμα Λαμψάκου – Ψαχνά, με προϋπολογισμό 220 εκ. ευρώ, εξασφαλισμένα από την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έργο για το οποίο και έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι τεχνικές μελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του.
•    Η παράκαμψη του Βασιλικού, στο σχεδιασμό για την μελλοντική χάραξη του άξονα Χαλκίδα – Κύμη.
•    Η ανακατασκευή της γέφυρας της  Ριτσώνας και Θήβας.
•    Η εξυγίανση του Ασωπού, που χρηματοδοτείτε ήδη, με περισσότερα από 105 εκ. ευρώ από δημόσιους πόρους και με τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε, όπως το Ταμείο Υποδομών για να  διευκολύνουμε και τη συμμετοχή των ιδιωτών στην υλοποίησή του. Είναι ένα μεγάλο πράγματι και δύσκολο  έργο.
•    Η Περιβαλλοντική Αειφορία, η οποία, επίσης, πέρα από την αυτονόητη δέσμευση για προστασία του τόπου και ανάδειξη του φυσικού του πλούτου, αποτελεί επίσης κι έναν αναπτυξιακό και παραγωγικό πόρο. Η δημιουργία φορέα κοινής διαχείρισης, που είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια, των βιοτόπων και των υδροβιοτόπων, η οργάνωση των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας (στην Στερεά Ελλάδα βρίσκονται 12 περιοχές Natura)  , μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών θα δώσει εκείνο το πλαίσιο προστασίας και ανάπτυξης των περιοχών στις οποίες βρίσκονται..
•    Πρόθεσή μας είναι η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ, με ενιαία μορφή και η ένταξή της, υπό αυτή την προοπτική, στο υπερ-Ταμείο.
Τα κεντρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΛΑΡΚΟ συζήτησαν ο Πρωθυπουργός με αντιπροσωπεία των εργαζομένων, είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, το ύψος των οφειλών της και το αμφιλεγόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς του μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας. Με διαμεσολάβηση της κυβέρνησης, φτάσαμε σε μία σημαντική  συμφωνία-πλαίσιο ανάμεσα στη ΛΑΡΚΟ και τη ΔΕΗ, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος.
Το Υπουργείο Ενέργειας κινείται, ώστε να λυθεί και το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του μεταλλουργικού εργοστασίου και των άλλων εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στο δημόσιο μεταλλείο, στη Λάρυμνα Φθιώτιδας.
•    Για τις ΑΠΕ, υπάρχει η  δέσμευση για την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού, που θα τεθεί σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, με κατεύθυνση την επαναπροσέγγιση των ειδικών κριτηρίων χωροθέτησης αιολικών μονάδων.
•    Το σύστημα των ηλεκτρονικών διοδίων, που μας αφορά, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαμόρφωση, θα οδηγήσει σε ορθή και αναλογική χρέωση του εθνικού δικτύου, αλλά θα αποτελέσει και μια συνολικότερη αναβάθμιση της διαχείρισης των οδικών μεταφορών στην πατρίδα μας.
•    Από τον Αύγουστο, τίθενται σε λειτουργία τα νέα δρομολόγια Αθήνας – Χαλκίδας, με ηλεκτροκίνηση και χωρίς ενδιάμεσες αλλαγές τρένων.

Οι διήμερες εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Στερεά Ελλάδα, έχουν διαμορφώσει ήδη μια βάση σχεδιασμού, ώστε η δημόσια αναπτυξιακή πολιτική να συναντηθεί με δυναμικές τάσεις της ιδιωτικής, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κρατικής παρέμβασης, στην περιοχή. Οι ανάγκες και οι προτάσεις, που έχουν καταγραφεί, θα γίνουν αντικείμενο λεπτομερέστερης επεξεργασίας, ώστε η διαδικασία να περάσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα, από τη φάση της διαβούλευσης στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης.
Η Ν.Ε. Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει, στα πλαίσια και της λειτουργίας της  στην Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή της Στερεάς Ελλάδας, τις επεξεργασίες των προτάσεων που κατατίθενται, για τους διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Τις προτάσεις που θα διαμορφωθούν μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, θα τις καταθέσουμε στην Κυβέρνηση και θα τις διεκδικήσουμε, ώστε η Εύβοια να κερδίσει το χαμένο έδαφος τόσων χρόνων διακυβέρνησης από τα χρεοκοπημένα αυτοδύναμα και συμμαχικά κυβερνητικά κόμματα της  ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Από το Γραφείο Τύπου
Χαλκίδα 29 Ιουλίου 2017

*******************************************************************************
Ξενώνας " Αμανδρυάδες " στο Καρπενήσι.
Κλίκ στην φωτογραφία για να ΔΕΙΤ
Ε
http://www.amadryades.gr/Η Επιλογή είναι δική σου

Posted by Sourta Ferta on 6:10 μ.μ. . Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

0 σχόλια for � 2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας �

Leave comment

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Photo Gallery